2020 Bekçi Alımı İle İlgili Son Dakika Gelişmeleri !

Oy Verebilirsin
[Total: 14 Average: 5]

Son günlerde vatandaşların bekçilere çıkarttıkları zorlukların önüne geçebilmek adına önemli bir karar alındı. TBMM’de bugün yapılan görüşmeler neticesinde bekçilere zor kullanma, silah ve kimlik sorma yetkisi verildi. Bu alınan karar sayesinde artık bekçilerin yetkileri genişlemiş oldu. Peki 2020 yılı bekçi alımı ne zaman yapılacak?

Bekçi Olmak İçin Hangi Nitelikleri Taşımalısınız ?

Bekçi Alımı Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • En az lise veya dengi herhangi bir okuldan mezun olmuş olmak,
 • En az 167 cm boya sahip olmak,
 • Beden kitle indeksi 18 (dahil) ve 27 (dahil) arasında olmak,
 • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıl ikamet etmiş olmak,
 • Askerlik görevini bitirmiş olmak,
 • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başlamış olduğu tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak, (18/03/2001 tarihi ve öncesinde ve 18/03/1989 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak, )
 • Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 • Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak,
 • Kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak,
 • Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
 • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak,
 • Genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya uyuşturucu, kumar veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmamış olmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

2020 Bekçi Alımı Ne Zaman ?

2020 yılı bekçi alımı için herhangi bir açıklamada bulunulmadı.