4/B Sözleşmeli Personel Atamaları Duyurusu Yayımlandı!

Oy Verebilirsin
[Total: 0 Average: 0]

4/B Sözleşmeli Personel Atamaları Duyurusu Yayımlandı!

Genel Müdür İrfan İçöz’ün imzaladığı genelgede “Bilindiği üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları belirleyen 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Kurum İçi Yer Değişikliği” başlıklı “e” maddesi “Kamu İdareleri adına vizeli boş pozisyonlara sözleşmeli personel alımı yapılmadan önce yılda bir kez, pozisyonun vizeli olduğu ilde en az 3 yıl hizmet süresi bulunan personelin geçiş yapmak istediği birimde aynı unvan niteliği haiz boş pozisyona kurum içi yer değişikliği talebi, ilgili idarece hizmet gereklerine göre belirlenecek usul ve esaslar için en az 3 yıldan başlamak üzere farklı hizmet süreleri belirleyebilir. Hükmünü amirdir.

Yukarıdaki hüküm gereğince Bakanlığımızda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi göre sözleşmeli pozisyonda görev yapan Mühendis ve Veteriner Hekimlerden bulunduğu yerde (Askerlik ve Ücretsiz Doğum İzni hariç) en az 3 yıl hizmet süresi bulunan ve tayin talep eden sözleşmeli personelin ÖSYM Bakanlığınca sözleşmeli personel yetiştirilmesi yapılmadan önce iller arası yer değişikliği yapılacaktır. Boş kadroların ilanı, müracaatların yapılması ve yer değişikliğinin yapılabilmesi için gerekli iş ve işlemler aşağıdadır:

 • İl Tarım ve Orman Müdürlüklerinde tercih yapılacak Şube ve İlçe Müdürlüklerindeki boş pozisyonlar 01.04.2020 tarihinde tarimorman.tiov.tr/PLiRGEM web adresinde ilan edilecektir.
 • İlan edilen boş kadrolar için gerekli şartları taşıyanlar, 01.04.2020-06.04.2020 (mesai bitimi- saat 18:00’a kadar) tarihler arasında Personel Bilgi Yönetim Sistemindeki “Dönem Tayin Başvuru” sayfasında hazırlanan tercih formlarında uygun olanı doldurup ve varsa istenilen belgeler taratılıp sisteme yüklenerek müracaat edebileceklerdir. İnternet ortamında yapılan müracaat üzerinde daha sonra değişiklik yapıldığında en son güncellenen tercih geçerli olacaktır. Bilgisayar üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği açısından tercih yapan personel tarafından bu müracaat formundan 2 nüsha çıktı alınıp birim amiri tarafından görüldü şeklindeki tasdikinden sonra 1 nüshası işlem dosyasında muhafaza edilmek üzere birimine verilecek, diğer nüshası ise kendisine kalacaktır. Müracaat formlarına ait çıktıların, müdürlükler tarafından Genel Müdürlüğümüze posta ile gönderilmesine gerek bulunmamaktadır.
 • İlan edilen boş pozisyonlara, şartları uygun olan personel tarafından internet ortamında her yerden müracaat yapılabilecektir. Müracaat süresi içerisinde izinli, raporlu, geçici görevli veya benzeri mücbir sebeplerden dolayı görev yaptığı birimden uzakta olanlar, bu durumlarını gösteren belge ile bulundukları yere en yakın il/ilçe müdürlüğüne giderek, 2 adet müracaat formu çıktısını birim amirine onaylatacaktır. İlgili müdürlükler tarafından bu formların bir nüshası şahsa verilecektir, bir nüshası çalıştığı birime gönderilecektir.
 • Bir boş pozisyon için birden fazla müracaat olması halinde, hizmet puanı yüksek olan personelin tercihi öncelikle değerlendirilecek olup, hizmet puanlarının eşit olması halinde hizmet süresi fazla olana, hizmet süresinin de eşitliği halinde ise doğum tarihi önce olan personele öncelik verilecektir.
 • Tercihte bulunacak sözleşmeli personelin 30.04.2020 tarihi itibariyle (Askerlik ve Ücretsiz Doğum izni hariç) 3 yılını fiilen tamamlamış olması gerekmektedir.
 • İlgililer ilan edilen boş pozisyonlardan unvanlarına uygun olan en fazla 10 yer için tercihte bulunabileceklerdir.
 • 04.2020 tarihinde geçici yerleştirme sonuçları açıklanacaktır.
 • Geçici yerleştirme sonuçlarının ilanından sonra herhangi bir sebeple feragat etmek isteyen personel 21.04.2020-24.04.2020 tarihleri arasında Personel Bilgi ve Yönetim Sisteminden yapılacaktır. Bu personel tüm tercihlerden feragat etmiş olacaktır.
 • Hizmet puanına ve yerleştirme sonuçlarına yapılacak itirazlar 21.04.2020 -24.04.2020 tarihleri arasında Personel Bilgi ve Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak olup, sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Kesin Yerleştirme sonuçlarının açıklanması 30.04.2020 tarihine kadar gerçekleştirilecek olup, hizmet puanı ve hizmet süresinin hesaplanmasında da aynı tarih esas alınacaktır.
 • Yerleştirilen veya yerleştirilip ataması yapılan personelin Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esaslarda belirtilen tayin şartlarını taşımayanlar veya şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan personelin atamaları yapılsa dahi atamaları iptal edilecektir. Personel hakkında ilgili disiplin hükümleri uygulanacaktır.
 • 04.2020 tarihinden itibaren illerde bulunan boş pozisyonlara yerleştirme işlemleri yapılıncaya kadar ilan edilen boş pozisyonlara il içi ve iller arası tayin yapılmaması gereklidir.
 • Yukarıdaki tarihler mücbir sebeplerden dolayı değişiklik gösterebilir. 3 yılını dolduran sözleşmeli personel tayin işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için yukarıda belirtilen hususlara titizlikle uyulması gerekmektedir. Denilmiştir.