Bekçilik Sınav Süreci Ve Puanlamaları

Oy Verebilirsin
[Total: 0 Average: 0]

Bekçilik Sınav Süreci Ve Puanlamaları Bekçilik sınavları dört aşamadan oluşmaktadır. Bunlar; ön sağlık kontrolü, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavından oluşmaktadır. Ön sağlık kontrolüne girdiğinizde Emniyet Müdürlüğü sağlık şartları baz alınarak tan kontrolünüz sağlanacaktır. Eğer bu aşamada yeterli bulunursanız yani bu aşamayı geçerseniz yazılı kısma geçmeye hak kazanacaksınız. Yazılı sınav kısmında ise her biri çoktan seçmeli sorular olmak üzere yüz adet sorudan sorumlu olacaksınız. Bu aday yüz sorunun en az elli sorusunu başarılı bir şekilde cevaplamış olmalıdır. Kesinlikle yanlış soruların doğru soruları götürmesi gibi bir uygulama mevcut değil. Yazılı sınav konularını ise; Fen Bilgisi, Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Hayat Bilgisi ve Genel Kültür konulu sorular oluşturmaktadır.

Bekçilik Sınav Süreci Ve Puanlamaları

Bekçilik Kursu Bu aşamada da istenilen yeterliliği sağladığınız yani en az elli puan almayı başardığınız taktirde fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanacaksınız. Daha sonra ise fiziki yeterlilik sınavına tabi tutulacaksınız. Fiziki yeterlilik sınavı adayın fiziki yeterliliğini bizzat yerinde görmek üzere sisteme konmuş bir sınavdır. Fiziki yeterlilik sınavının amacı aday şahsın bedeni kabiliyetini ve fiziki yapısının ne durumda olduğunu ölçebilmektir. Fiziki yeterlilik sınavının puanlaması yazılı sınavda olduğu gibi yüz puan üzerinden değerlendirilir. Aday şahıs yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorundadır. Altmış puanın altında kalan adaylar bir sonraki aşama olan sözlü mülakata katılmaya kesinlikle hak kazanamayacaklardır. Yüz üzerinden olan puanlamada altmış puanın üzerinde başarı gösteren aday şahıslar ise bir sonraki aşama olan sözlü mülakat sınavı aşamasına katılmaya hak kazanacaklardır. En son olarak sözlü mülakat sınavı aşamasında ise aday şahsa bir kart çektirilerek, kart üzerinde çıkan konu hakkında adayların jüriye sunum yapmaları istenmektedir. Sözlü sınavda çekilecek olan kartların konusunu belirleyen ise genel kültür sorularıdır. Bekçilik Maaşı Genel kültür soruları dışında jüri üyeleri tarafından aday şahıslara daha farklı sorular da sorula bilmekte. Aday şahısların başarı sıralamasına girebilmeleri için gerekli puan hesaplamaları bu kıssalar üzerinden yapılmaktadır. Yani aday şahısın yazılı puanının yüzde yirmi beşi, fiziki yeterlilik sınavının yüzde yirmi beşi ve sözlü sınav sonucunun yüzde ellisi baz alınarak sıralama puanları ortaya çıkmaktadır.