Beklenen Açıklama Geldi TÜBİTAK Personel Alımı Yapacak

Oy Verebilirsin
[Total: 11 Average: 4.9]

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK ) personel alım ilanı yayınladı. TÜBİTAK her sene çeşitli pozisyonlar da personel alımı yaparak birçok iş bekleyen insanın umut kapısı oluyor. Bu sene de alım yapacağını açıklayan TÜBİTAK’ın bu sene ki alımlarına en az lisans mezunu adayların başvurabileceği belirtildi.

Ar-Ge Personeli ( Araştırmacı ) Pozisyonu 15 kişi

Ar-Ge Teknisyeni 3 Kişi

Teknik ve Destek 3 Kişi

Uzman / Uzman Yardımcısı 6 Kişi

Açıklanan personel pozisyonları ve alınacak kişi sayıları bu şekilde belirtilmiştir.

Yayımlanan ilanda memur olabilmek için gereken şartlarda açıklandı.

TÜBİTAK Memur Alımı Genel Şartları

 • Kamu haklarından mahrum kalmamış olmak,
 • TÜBİTAK’ın 2016 2017 2019 yıllarında düzenlemiş olduğu mülakatlara hak kazanmamış olmak,
 • Erkek adaylar için, son başvuru tarihi itibariyle askerliğini tamamlamış olmak, muaf ya da tecilli olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığa sahip olmamak,
 • Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ; altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma göreve ilişkin sırrı açıklama, devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.
 • Aşağıda belirtilen şartları taşıyor olmak;
 • Ağırlıklı mezuniyet ortalaması + tecrübe yılı / 15 + 10.000 / Üniversiteye yerleşme sınavı sıralaması >= 3,00

Alanında yüksek lisans yapmış adaylar için Ağırlıklı Mezuniyet Ortalaması ; Lisans Mezuniyet Ortalamasının %80’i ile Yüksek Lisans Mezuniyet Ortalamasının %20’sinin toplamıdır. ( Üniversite not sistemleri 100’lük sistemde olan adayların not ortalamaları, Yüksek Öğretim Kurulunun yayımlamış olduğu 4’lük sistemdeki notların 100’lük sistemdeki karşılıkları tablosu esas alınarak 4’lük sisteme dönüştürülecektir. )

Tecrübe yılı, başvurulan pozisyonda belirtilen alanlarda tam süreli çalışılan süreyi ifade etmektedir.

 • Lisans öğrenimi süresi içinde ya da öğrenim süresinden en fazla bir eğitim öğretim yılı gecikmeli bitirmiş olmak ( herhangi bir nedenle kayıt dondurulmuş olup da belgelenmesi halinde kayıt dondurulan süre hesaba katılmayacaktır. )
 • Alanında doktora mezunu olanlardan Adaylarda Aranacak Genel Koşullar bölümünün f maddesi koşul olarak aranmayacak olup bu adayların sıralaması için kullanılacak aday puanı; doktora mezuniyet not ortalamasının %50’si , yüksek lisans not ortalamasının %10’u ve lisans not ortalamasının %40’ının toplamıdır. ( Bütünleşik doktora programından mezun olan adaylar ile yüksek lisansını yurtdışında yapan adaylar için lisans not ortalamasının %50’si ile doktora not ortalamasının %50’sinin toplamı dikkate alınacaktır. )
 • İngilizce yeterliliğini belirtilen sınavlardan birinden alınan puanla kanıtlamış olmak (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz. )

TÜBİTAK Personel Alımı İçin Başvuru Süreci

 1. İlana başvurmak için resmi internet sitesi üzerinden İş Başvuru Sistemine kayıt olmak gerekmektedir. ( Başvuru için özgeçmiş oluşturulurken, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur. ) İş Başvuru Sistemi yoluyla yapılan başvurular haricinde başvuru kabul edilmeyecektir.
 2. Başvurular için referans kodu üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adaylar iş başvuru sisteminden ilan referans kodunu seçerek başvuruda bulunabileceklerdir. Referans kodu seçilmeden yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Bir aday en fazla bir pozisyona başvuru yapabilecektir.
 3. Her bir pozisyon için lisans ve yüksek lisans mezunu adaylardan; Adaylarda Aranacak Genel Koşullar bölümünün f maddesine göre en yüksek puandan başlayarak oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday mülakata çağırılacaktır. Alanında doktora mezunu adaylardan ise Adaylarda Aranacak Genel Koşullar bölümünün g maddesine göre en yüksek puandan başlayarak ayrıca oluşturulacak sıralamada alınacak personel sayısının 10 katı kadar aday da mülakata çağırılacaktır. Son sıradaki adaylarla aynı puanı alan başka adaylar olması durumunda bu adaylar da mülakata çağırılacaktır.
 4. Lisans öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için Adaylarda Aranacak Genel Koşullar bölümünün f maddesi, doktora öğrenimini yurtdışında tamamlayan adaylar için ise Adaylarda Aranacak Genel Koşullar bölümünün f ve g maddeleri koşul olarak aranmayacak olup, bu adaylar ayrıca değerlendirmeye alınacaktır.
 5. Mülakata girmeye hak kazanan adaylara mülakat öncesi teknik değerlendirme yapılabilecektir.
 6. Adaylar başvuruları esnasında iş başvuru sistemine girmiş oldukları beyana göre değerlendirilecek olup girilen bilgilerin hatalı olması veya belirtilen belgelerden herhangi birinin eksik olması durumunda başvurusu geçersiz sayılacaktır.