Ege Üniversitesi Personel Alımı Resmi Gazetede Yayımlandı!

Oy Verebilirsin
[Total: 1 Average: 5]

Ege Üniversitesi Personel Alımı Resmi Gazetede Yayımlandı!

En Az Ön lisans Mezunu Üniversite Hastanesinde Çalışacak 221 Personel Alınacak!

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından sağlık personel alımı ilanı yayımlandı. Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayımlanan Sağlık Personeli alım ilanında adaylara aranan başvuru şartları da açıklandı. Ege Üniversitesi bünyesinde bulunan Ege Üniversitesi Hastanesinde çalışacak personeller alınacak.

Resmi Gazetede yayımlanan ilan şu şekilde; “Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2. Maddesine göre, aşağıda detayları yer alan unvanlarda Sözleşmeli Personel alınacaktır.” Denildi.

 

sozlesmeli personel

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personel Alımı İçin Aranan Şartlar

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 482inci maddesinde yer alan şartları taşımak,
 • Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
 • Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS B grubu sınavından KPSS P3 puanı, önlisans mezunları için KPSS P93 esas alınacaktır.
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

Başvuru İçin İstenilen Belgeler

 • Başvuru formu ( resmi site üzerinden doldurulacaktır. )
 • Diploma fotokopisi ve mezun belgesi ( e-devlet üzerinden alınacaktır. )
 • Fotoğraf ( 1 adet )
 • KPSS sonuç belgesi
 • Kimlik fotokopisi
 • Erkek adaylarda askerlik durumunu gösteren belge ( e-devlet üzerinden alınabilir. )
 • Hizmet Belgesi / Sertifika ( aranan nitelikler kısmında belirtilen mesleki deneyimleri gösterir onaylı belge / sertifika ile birlikte SGK Hizmet Dökümü )

Diğer Bilgiler

 • Kamu Kurum ve Kuruluşlarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içerisinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle herhangi bir nedenle kurumca sözleşmeleri feshedilenler veya sözleşme dönemi içerisinde 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile belirtilen istisnalar hariç olmak üzere sözleşmelerini tek taraflı feshedenlerin, fesih tarihinden itibaren bir yıl süreyle, Sözleşmeli Personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
 • Adaylardan ilanın yayın tarihi itibari ile 15 gün süre ile kurumumuza ait ege.edu.tr web sitesi üzerinden başvuru kabul edilecektir. Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 • Başvuru sonuçları asil liste ve 3 katı yedek olmak üzere son başvuru tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde resmi web adresinden ilan edilecektir.
 • Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri bilgi ve belgelerde tereddüt olması durumunda ilgili kurumlardan teyit edilecektir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adayların müracaatları kabul edilmeyecektir ve haklarında genel hükümlere uygun işlem yapılacaktır.
 • Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olan adayların; istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personellerin tabii olduğu çalışma saati ve usulüne uygun olacaklardır.
 • Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı, yeri vb. bilgilerin tamamı , resmi web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca yazılı bir tebligat yapılmayacaktır.
 • Atanamaya hak kazanan adaylardan, görevlerinin niteliklerine uygun yürütülmesi açısından sağlık durumlarına ilişkin olarak yazılı beyanları ve sağlık raporu talep edilecektir.
 • Adaylar açıklanan pozisyonlardan sadece birine başvurabileceklerdir. Bu nedenle başvuru formunda İlan Numarasının ( H01, S02 ) kesinlikle doldurulması gerekmektedir.

Adres: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Binası Zemin Kat

Detaylı bilgi için: (0232) 390 19 59

(0232) 390 19 28

(0232) 390 19 20 numaralarını arayabilirsiniz.