Orman Genel Müdürlüğü 25 İlde 390 İşçi Alımı Yapacak

Oy Verebilirsin
[Total: 24 Average: 5]

Orman Genel Müdürlüğü Personel Alımı İlanı Yayımladı !

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak görevini devam ettiren Orman Genel Müdürlüğü ( OGM ) taşra teşkilatında 5 ay 29 gün süreyle görevlendirilmek üzere çalışacak 390 geçici işçi alımı için ilan yayımladı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün resmi gazetede yayımlanan ilanına göre ormanların korunması, kollanması, kaçakçılıkla mücadele, rehabilitasyon, orman yangınlarını azaltma ve ormana verilen zararları en aza indirme hizmetlerinin etkin ve verimli şekilde yürütülebilmesi amacıyla 390 tane geçici işçi alımı yapacak.

geçici işci alımı

Taşra teşkilatlarında 5 ay 29 gün süreyle çalıştırılmak üzere işçilerin alımı, İŞKUR üzerinden yapılacak. Adaylarda aranacak şartlar ve diğer bilgiler İŞKUR açık ilanlarında 15 – 19 Haziran 2020 tarihleri arasında görüntülenebilecek. Belirtilen şartları taşıyan adaylar ilana İŞKUR üzerinden başvurabilecekler.

İşçi alımı yapılan iller şu şekilde; Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla olarak açıklandı. İstihdam edilen işçiler bu şehirlerdeki bölge müdürlüklerine bağlı olarak görev yapacaklar.

Alım için gerçekleştirilecek sözlü ve uygulamalı sınava, ilanda belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday, noter huzurunda çekilecek olan kuraya göre çağırılacaktır. Mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, kendilerinden istenecek olan belgelerin örneklerini sözlü ve uygulamalı sınav öncesi teslim edecektir.

Sözlü ve uygulamalı sınav yerleri, tarihi ve saati ilgili bölge müdürlüğü internet sitesinde duyurulacaktır.

Personel Alımı İçin Genel Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Başvuru yapacak adayların, affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
 • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
 • Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli, bedelli veya muaf olmak)
 • Adayların başvuru tarihinin son günü itibariyle talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olmak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
 • İŞKUR Açık İş İlanında belirtilmiş olan ilde ikamet ediyor olmak.

Personel Alımı İçin Özel Başvuru Şartları

 • En az ilköğretim mezunu olmak,
 • Başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak,
 • Tam teşekküllü devlet hastanesinden ağır ve tehlikeli işlerde çalışabilir ibareli heyet raporu almak. ( Koronavirüs tedbirleri kapsamında bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir. )