Özel Güvenlik Görevlilerinin Serbest Kıyafet Kullanımı Hakkında Bilgi Yazısı

Oy Verebilirsin
[Total: 0 Average: 0]

Özel Güvenlik Görevlilerinin Serbest Kıyafet Kullanımı Hakkında Bilgi Yazısı

Birçok yerde, iş alanında görev yapan özel güvenlik görevlileri ile ilgili İçişleri Bakanlığı aracılığıyla Emniyet Müdürlüğü tarafından geldi. İşte merak edilen o ayrıntılar.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı yazı şu şekilde:

İlgi:31/03/2020 tarihli ve 40347008-1010722-(63233)-53624 sayılı yazı

Güvenlik ve Savunma İşçileri Sendikası (Güvenlik-İş) Genel Başkanlığınca, özel güvenlik görevlilerinin ve çalıştıkları yerlerdeki personellerin Covid-19 salgınından korunmasına yönelik tedbir olarak özel güvenlik görevlileri üniforma yerine serbest kıyafet ile çalışmasının uygun olacağı bildirilerek Bakanlığımızın konu ile ilgili görüşü talep edilmiştir.

Başkanlığımız tarafından ilgili sendikaya verilen cevabi yazımızda; salgının yayılmasının önüne geçilmesi amacıyla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her alanda çeşitli önlemler alınmakta olup, salgınla mücadele kapsamında alınacak her türlü tedbirin önem arz ettiği, bu bağlamda başta sağlık kuruluşları ve bunlara tahsis edilen yerler olmak üzere salgına karşı tedbirlerin yoğun olarak alındığı yerlerde çalışan özel güvenlik görevlileri; kişisel önlemler alındığı halde üniformanın hijyen anlamında yetersiz ve riskli olduğu durumlarda üniforma üzerine koruyucu kıyafetle görev yapabileceği, koruyucu kıyafet temin edilememesi halinde kurum tarafından belirlenecek serbest kıyafet ile e görev yapmalarında zaruret nedeniyle herhangi bir sakınca bulunmadığının değerlendirildiği, ancak serbest kıyafet ya da koruyucu kıyafet ile görev yapan özel güvenlik görevlilerinin görev süresince ve görev alanı içinde özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını yakalarında herkes tarafından görülebilecek şekilde taşımalarına dikkat edilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Ancak salgına karşı tedbirlerin yoğun olarak alındığı yerler konusunda tereddütler yaşandığı müşahede edilmiş olup bahse konu yerlerin: hastane, sağlık ocağı, dispanser ve sağlık kuruluşları ile metro, tramvay, raylı sistemler gibi toplu taşımanın sağlandığı yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerini kapsadığı, diğer yerlerde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin sivil kıyafet giyilmesi talebi ile ilgili müracaatların Valiliklerce değerlendirilmesinin uygun olacağı hususunu:

Rica ederim.

Mustafa Atilla DEMİR

Yayımlanan yazıdan da anlaşılacağı üzere özel güvenlik görevlileri serbest kıyafet uygulaması bölge valiliklerine başvuru yapılması ve onaylanması koşuluyla uygulamanın yapılması gerekmektedir.