Polis Nasıl Olunur ?

Oy Verebilirsin
[Total: 3 Average: 4.7]

Polis Nasıl Olunur ?

Binlerin Hayali Polislik

Polis Olmak İçin Neler Yapılmalı?

Polis olmak binlerce Türk gencinin hayalidir. Kutsal bir meslek olarak görürler polisliği. En çok araştırdıkları konulardan birisi de nasıl polis olunurdur şüphesiz. Gençler polis olmak için neler yapmalı? Öncelikler polis okullarına girmeleri gerekmektedir. İki türden okul mevcuttur. PMYO ve PAEM nedir? PMYO’nun açılımı Polis Meslek Yüksek Okulu’dur. Polis Meslek Yüksek Okulları Polis Akademisine bağlıdır. 2 yıl süre ile ön lisans düzeyinde, parasız, yatılı üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı meslek eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Emniyet Teşkilatı’nın ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirirler. PAEM ise lisans düzeyinde eğitim veren parasız, yatılı, üniformalı, beslenme, barınma ve sağlık giderlerinin devletçe karşılandığı mesleki eğitim-öğretim ve uygulama yapan eğitim kurumlarıdır. Polis memurlarının yetiştirilmesini sağlar.

PMYO’ya başvuracak adaylar için aranan şartlar:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • 18 yaşını tamamlamış ve 26 yaşından gün almamış olmak,
 • Lise ve dengi okullardan mezun ya da lise 4.sınıfı okuyor olmak,
 • ÖSYM tarafından o yıl içinde yapılmış olan üniversiteye giriş sınavı puan türlerinin en az birinden üniversitelerin yüksekokullarına girmek için yeterli asgari puanı almış olmak,
 • Bayan adaylar için en az 162 cm boy, erkek adaylar için en az 167 cm boya sahip olmak,
 • Vücut kile indeksinin en az 18 (dahil) ile en fazla 27 (dahil) arasında olmak,
 • Sağlık Yönetmeliği’nin 6.maddesinde aranılan sağlık şartlarına uygun olmak,
 • Turistik işletme belgesi olan yerler hariç olmak üzere, daha çok suçluların barındığı veya suç işlemeye müsait yerlerde çalışmamak,
 • Genelev, birleşme yeri, randevu evi, tek başına fuhuş yapılan mesken ve bu gibi yerlerde aracılık, bekleyicilik ve benzeri bir iştigali bulunmamak,
 • Genel ahlaka aykırı oyun, temsil, film, videobant, teyp kasete, şarkı sözü ve teknolojinin gelişimi ile ortaya çıkan benzeri muzır neşriyat ve benzeri işler üzerinde çalışmaktan haklarında herhangi bir adli veya idari takibat devam ediyor olmamak veya hüküm giymemiş olmak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla:-affa uğramış olsalar bile- zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç; kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan dolayı haklarında devam eden adli kovuşturmaya tabi olmamak,
 • Herhangi bir siyasi partiye kaydının olmaması,
 • Kamu haklarından mahrum olmamak.

Polis Meslek Yüksek Okulu için başvuru yapacak adaylar için aranan niteliklerdir.