SAMSUN EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Oy Verebilirsin
[Total: 3 Average: 5]

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Samsun Emniyet Müdürlüğü İŞKUR üzerinden kura ile personel alımı yapacak.

Başvuru Şartları

 • Türk vatandaşı olmak
 • 18 – 35 yaş arasında olmak
 • Askerlikle ilişiği olmamak
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
 • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, cinsel taciz, cinsel istismar, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak
 • Yaptırılacak arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak
 • Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar için ilan edilen sınav sürecinin her aşamasında reddedilecektir
 • Diğer hususlarda ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir
 • Başvuru yaptığı Samsun ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak

Kura Çekiliş Yeri- Tarihi- İstenen Evraklar- Mülakat Yeri ve Tarihi

 • Kura çekilişi 10/07/2020 tarihinde saat 10.30’da Emniyet Müdürlüğü Konferans salonunda noter huzurunda yapılacaktır. (İsteyen adaylar kura çekimine katılabilecektir.)
 • Kur sonucu belirlenen asil ve yedek adaylar; Terörler mücadelede malul sayılmayacak şekilde yararlandığına dair komutanlık yazısı ve sağlık raporu belgelerini, nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisini, Öğrenim Belgesinin aslı veya noter tasdikli fotokopisini Samsun Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat teslim edecektir. Evrak teslim tarihleri resmi web sitesinde yayınlanacaktır.
 • Evraklarını tam ve eksiksiz teslim ederek sözlü sınava girmeye hak kazananlar Emniyet Müdürlüğünün internet sitesinden ilan edileceklerdir, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Mülakat Sınav Yeri ve Tarihi internet sitesinden ayrıca duyurulacaktır.

NOT: İlan sürecinde kura çekilişi için yeteri kadar başvuru olmaması halinde (açık iş sayısının 4 katından az başvuru olması) adaylar yukarıda sayılan belgeleriyle birlikte bizzat Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir.