Tarım ve Orman Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak !

Oy Verebilirsin
[Total: 11 Average: 4.9]

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek altıncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak Resmi Gazetede yayımlanan “ Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in sekizinci maddesi “ uyarınca, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 13 adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Başvuru Şartları

Genel Şartlar

  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak,
  • Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik – elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
  • Yukarıda belirtilen dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ( Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvurabilirler. )
  • Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az üç yıllık diğerleri için en az beş yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, ( Mesleki tecrübenin belirlenmesinde, Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun dördüncü maddesinin b bendi ile 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde Bilişim Personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır. )
  • Bilgisayar ve çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
  • Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak

Açıklanan pozisyonlar için özel şartlar da bulunmaktadır. Özel şartlara resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilecektir.

Açıklanan pozisyonlar;

Kıdemli Yazılım Geliştirme Uzmanı ( 3 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar )

Kıdemli Sistem Uzmanı ( 1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 Katına Kadar )

CBS Yazılım Uzmanı ( 1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar )

Veri Tabanı Uzmanı ( 1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )

Ağ ve Güvenlik Uzmanı ( 1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )

Sistem Uzmanı ( 1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )

İş Analist Uzmanı ( 1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )

Yazılım Uzmanı ( 3 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )

Yazılım ( Front – End ) Uzmanı ( 1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar )

Adaylardan istenen belgelerin listesi, başvuru yeri, tarihi ve şekli resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabilmektedir.